W związku z przebudową centrum logistycznego FAIE mogą wystąpić opóźnienia w dostawie do 14 dni !

OCHRONA DANYCH

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat obchodzenia się z Państwa danymi. Zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy poprzez zastosowanie bieżących środków technicznych i organizacyjnych, chroniących przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych przez osoby nieuprawnione. Podczas przesyłania danych osobowych, takich jak treść zapytania, dane logowania lub zakupu, używamy technologii szyfrowania dla zapewnienia maksymalnej poufności.

Nasze serwery wykorzystują różne mechanizmy bezpieczeństwa i procedury autoryzacji, aby utrudnić dostęp osobom nieupoważnionym. Informacje uprawniające do dostępu winny być traktowane z najwyższą poufnością. Po zakończeniu komunikacji z FAIE należy zamknąć okno przeglądarki. Dzięki temu nikt poza Panem/ Panią nie będzie mógł uzyskać dostępu do Państwa danych osobowych podczas korzystania z Państwa komputera. 

1. Imię i nazwisko/ nazwa i adres odpowiedzialnego podmiotu

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia użytkownikom, jaki jest rodzaj, zakres i cel gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych przez podmiot odpowiedzialny tj. spółkę FAIE Handelsgesellschaft mbH, Handelsstraße 9, 4844 Regau, [email protected], Tel. +43 (0) 7672-716-0 (zwaną dalej “oferentem”). 

2. Dostęp do danych i hosting

Mogą Państwo odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania danych osobowych. Za każdym razem, gdy wywoływana jest strona internetowa, serwer internetowy automatycznie przechowuje tzw. plik logowania do serwera, który przykładowo zawiera nazwę wyszukiwanego pliku, adres IP, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych oraz osobę kierującą zapytanie (dane dostępu) i dokumentuje pobieranie.

Te dane dostępowe są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezawaryjnego działania witryny, a także ulepszenia naszej oferty. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie poprawnego i prawidłowego przedstawienia oferty. Wszystkie dane dostępu zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu zakończenia wizyty na stronie.

Usługi hostingowe oferowane przez oferenta zewnętrznego

W ramach przetwarzania odbywającego się na nasze zlecenie, oferent zewnętrzny zapewnia usługi hostingu i wyświetlania strony internetowej. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów zakresie poprawnego przedstawienia naszej oferty. Wszystkie dane zebrane w ramach korzystania z witryny lub z przeznaczonych do tego celu formularzy w sklepie internetowym, będą – jak zostało to opisane poniżej- przetwarzane przez oferenta zewnętrznego. Przetwarzanie na zewnętrznych serwerach odbywa się wyłącznie w wyżej przedstawionym zakresie.

Ten usługodawca ma siedzibę w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Gromadzenie i przetwarzanie danych w celu realizacji umowy i utworzenia konta klienta

Zbieramy dane osobowe podawane dobrowolnie do celów realizacji zamówienia, czy podczas podejmowania kontaktu z nami (na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila) lub podczas zakładania konta klienta. Pola obowiązkowe są jako takie oznaczane, ponieważ dane te są niezbędne do realizacji zamówienia lub edytowania kontaktu lub otwarcia konta. Bez podania obowiązkowych danych nie można dokończyć procedury składania zamówienia i/lub otwarcia konta czy też edytowania kontaktu. To, jakie dane są gromadzone, widać na poszczególnych formularzach. Informacji podanych w formularzach używamy do realizacji zamówień i udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania. Po zakończeniu realizacji umowy bądź usunięciu konta, przetwarzanie podanych przez Państwa danych jest ograniczane. Po upływie okresów przechowywania wynikających z obowiązków handlowych i podatkowych dane te są usuwane, chyba że wyrazili Państwo zgodę na dalsze wykorzystywanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do celów wskazanych w polityce prywatności. Usunięcia konta klienta można dokonać w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem jednego z dozwolonych kanałów kontaktowych.

4. Dalsze przekazywanie danych w celu realizacji umowy

W celu realizacji umowy przekażemy Państwa dane firmie przewozowej , której zlecono dostawę, jeżeli jest to konieczne do dostarczenia zamówionego towaru. Z kolei dane dotyczące płatności zostaną przekazane podmiotowi realizującemu zlecenie płatności – proszę pamiętać, że to, który podmiot będzie realizował zlecenie płatności jest zależne od Państwa wyboru dokonanego w procesie składania zamówienia. Wybrani dostawcy usług płatniczych zbierają w/w dane po części także osobiście, pod warunkiem, że posiadają Państwo u nich konto. W takim przypadku należy zalogować się na konto u dostawcy usług płatniczych przy użyciu danych dostępowych podczas procesu składania zamówienia. W tym zakresie zastosowanie znajduje polityka prywatności odpowiedniego dostawcy usług płatniczych.

5. Newsletter wysyłany za pośrednictwem maila i reklama wysyłana pocztą

5.1 Reklama wysyłana mailem ze względu na wyrażenie zgody na stronie internetowej na przesyłanie newslettera

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera, wykorzystamy informacje wymagane lub dostarczone przez Państwa do celów regularnej wysyłki naszego biuletynu e-mailowego na podstawie Państwa zgody.

W każdej chwili można zrezygnować z newslettera, wysyłając wiadomość na podany adres lub poprzez dedykowany link w biuletynie. Po anulowaniu subskrypcji usuwamy Państwa adres e-mail, pod warunkiem, że nie wyrazili Państwo zgody na dalsze wykorzystanie Państwa danych lub nie zastrzegliśmy dalszego wykorzystania danych, w zakresie dozwolonym przez prawo (co zostało wskazane w polityce prywatności).

Newsletter jest wysyłany w ramach przetwarzania danych na nasze zlecenie przez dostawcę usług, któremu przekazaliśmy Państwa adres e-mail.

Ten usługodawca ma siedzibę w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5.2 Reklama mailowa ze względu na sprzedaż towarów lub usług

Jeśli kupią Państwo towary lub usługi na naszej stronie internetowej i wpiszą tutaj swój adres e-mail, to adres ten może zostać wykorzystany przez nas do wysłania newslettera. W takim przypadku newsletter będzie wysyłany jako bezpośrednia reklama podobnych towarów lub usług.

W związku z przetwarzaniem danych do wysyłania newslettera, dane nie są ujawniane stronom trzecim. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów wysyłania newslettera.

W każdej chwili można sprzeciwić się wykorzystaniu adresu e-mail do celów promocyjnych wysyłając nieformalną wiadomość mailową, bez ponoszenia jakichkolwiek innych kosztów niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi stawkami.

5.3 Śledzenie odbioru newslettera

Niniejszym informujemy, że sprawdzamy, czy e-mail został otwarty i które linki zostały kliknięte. Ankieta służy do celów analizy i dostosowania treści e-maili do indywidualnych preferencji czytelnika. Otwarcie jest wykrywane przez newsletter, który pobiera specjalnie przygotowany plik graficzny z serwera.

5.4 Reklama wysyłana pocztą i prawo sprzeciwienia się jej wysyłce

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do używania Państwa imienia i nazwiska/ nazwy oraz adresu pocztowego do naszych własnych celów reklamowych, np. wysyłanie interesujących ofert i informacji o naszych produktach w formie listownej. Służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w zakresie kontaktowania się z naszymi klientami w celach promocyjnych. 

W każdej chwili można sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu danych w wyżej wymienionych celach, wysyłając wiadomość w niżej opisanej formie .

6. Zastosowanie danych w zakresie realizacji płatności

6.1 Ocena wypłacalności CRIF

W przypadku konieczności wcześniejszego świadczenia, przykładowo w przypadku zakupu na rachunek, zastrzegamy sobie prawo do zasięgnięcia opinii na temat Państwa wypłacalności / zdolności kredytowej w przedsiębiorstwie specjalizującym się w pozyskiwaniu informacji gospodarczych.

Informujemy, że Państwa dane dotyczące wniosku / zamówienia zostaną przesłane do jednego z naszych partnerów w celu weryfikacji Państwa tożsamości lub wypłacalności/ zdolności kredytowej:

CRIF GmbH
Diefenbachgasse 35 
A-1150 Wien
Österreich

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://www.crif.at/

Niniejszym informujemy, że dane dotyczące płatności, w szczególności te, które dotyczą nieuregulowanych bezspornych roszczeń, jak i dane adresowe zostaną przekazane spółce CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35, 1150 Wien, w celu wykorzystania ich w sposób zgodny z prawem tj. § 151 ustawy o działalności gospodarczej z 1994r. (zmiana adresu), § 152 ustawy o działalności gospodarczej z 1994r. (informacje dotyczące zdolności kredytowej/ wypłacalności) i § 153 ustawy o działalności gospodarczej z 1994 r. (usługi automatycznego przetwarzania danych i usługi informatyczne). Usługi CRIF są wykorzystywane w celach sprawdzania tożsamości i wypłacalności / zdolności kredytowej. 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.crif.at.

6.2 Ocena wypłacalności Boniversum

Nasza firma sprawdza status kredytowy podmiotu, z którym zawierana jest umowa, a w niektórych przypadkach, w szczególności ze względu na istnienie uzasadnionego interesu, nawet status stałego klienta. W tym celu współpracujemy ze spółką:

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstraße 11
41460 Neuss
Deutschland

od której otrzymujemy wymagane dane. W tym celu przekazujemy Państwa imię i nazwisko/ nazwę i dane kontaktowe spółce Creditreform Boniversum GmbH. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez spółkę Creditreform Boniversum GmbH w myśl art. 14 rozporządzenia RODO można znaleźć tutaj: www.boniversum.de/EU-DSGVO

7. Pliki cookie i analityka internetowa

7.1 Pliki cookie

Aby uatrakcyjnić odwiedziny naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, wyświetlanie odpowiednich produktów lub przeprowadzanie badań rynku, stosujemy na różnych stronach tak zwane pliki cookie. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów i optymalizacji przedstawienia naszej oferty. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu. Niektóre pliki cookie, które używamy, są usuwane bezpośrednio po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tak zwane pliki cookie sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu i pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę podczas kolejnej wizyty (trwałe pliki cookie).

Pliki cookie nie zawierają danych osobowych i dlatego nie można ich bezpośrednio przypisać do danego użytkownika. Należy pamiętać, że niektóre pliki cookie są zapisywane na Państwa urządzeniu w momencie wyświetlenia strony. Można ustawić przeglądarkę tak, aby być informowanym o ustawieniach plików cookie i móc indywidualnie decydować o tym czy akceptujemy je czy też nie dla konkretnych przypadków lub ogólnie. Nieakceptowanie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny.

Poniżej znajdują się informacje o plikach cookie, których używamy, oraz o opcjach ustawień Państwa przeglądarki..

 1. Wymagane pliki cookie
  Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić prawidłowe działanie naszej strony internetowej. Należą do nich na przykład pliki cookie, które pozwalają zalogować się do obszaru klienta lub umieścić coś w koszyku.
 1. Analityczne lub wydajnościowe pliki cookie
  Te pliki cookie umożliwiają zbieranie anonimowych danych o zachowaniu użytkowników. Są one następnie przez nas oceniane, na przykład, w celu poprawy funkcjonalności strony internetowej i pokazania interesujących ofert.
 1. Funkcjonalne pliki cookie
  Te pliki cookie są wykorzystywane do niektórych funkcji naszej witryny, np. do zaproponowania lepszego przepływu informacji na naszej stronie internetowej, celem wyświetlania spersonalizowanych i istotnych informacje (np. "reklamy oparte na zainteresowaniach")
 1. Rejestrujące pliki cookie
  Te pliki cookie rejestrują Państwa wizytę na naszej stronie internetowej, a także innych stronach oraz otworzone przez Państwa linki. Wykorzystamy te informacje, aby dostosować naszą stronę internetową i reklamę, którą Państwo otrzymują do Państwa zainteresowań. Wykorzystanie śledzenia DROID do personalizacji serwisu. Do analizy strony i personalizacji strony używamy plików cookie od naszego partnera Droid Marketing GmbH, Ungargasse 64-66 / 2/405, A-1030 Wiedeń, Austria. Dlatego możemy zaoferować Państwu zoptymalizowaną i dostosowaną do potrzeb prezentację naszej oferty.
 1. Pliki cookie osób trzecich
  Są to pliki cookie niektórych naszych partnerów reklamowych, które pomagają w uatrakcyjnieniu oferty internetowej i naszej strony internetowej. Dlatego podczas odwiedzania naszej witryny pliki cookie od podmiotów partnerskich są również przechowywane na dysku twardym. Są to tymczasowe pliki cookie, które są automatycznie usuwane po określonym czasie. Pliki cookie firm partnerskich są zazwyczaj usuwane w okresie trwającym od kilku dni do 24 miesięcy, w indywidualnych przypadkach pliki te mogą być usuwane nawet po kilku latach. Pliki cookie naszych firm partnerskich również nie zawierają danych osobowych. Pod identyfikatorem użytkownika gromadzone są wyłącznie dane o pseudonimach. Te dane dotyczące pseudonimów nigdy nie zostaną połączone z Państwa danymi osobowymi.

Długość okresu przechowywania można znaleźć w przeglądzie ustawień plików cookie Państwa przeglądarki internetowej. Można ustawić przeglądarkę tak, aby być informowanym o ustawieniach plików cookie i móc indywidualnie decydować o tym czy akceptujemy je czy też nie dla konkretnych przypadków lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu Pomoc każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób zmienić ustawienia plików cookie.

To menu dla każdej z przeglądarek można znaleźć pod następującymi linkami:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Nieakceptowanie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny. 

7.2 Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej

Do celów analityki internetowej stosujemy Website Google (Universal) Analytics , będący serwisem analitycznym Google LLC (www.google.de). Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów oraz optymalizacji sposobu przedstawiania naszej oferty. Google (Universal) Analytics stosuje metody, które pozwalają analizować korzystanie z witryny, np. pliki cookie. Automatycznie zbierane informacje na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Aktywując anonimizację IP na tej stronie, ogranicza się możliwość przesyłania adresu IP poza państwa członkowskie Unii Europejskiej czy kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Po aktywacji anonimizacji pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Anonimowy adres IP dostarczony przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics zazwyczaj nie jest łączony z innymi danymi dostarczanymi przez Google.

Google LLC ma swoją główną siedzibę w USA i posiada certyfikację EU-US-Privacy Shield (tarcza prywatności) . Tutaj można uzyskać wgląd do aktualnego odpisu certyfikatu. Zgodnie z umową między USA i Komisją Europejską, ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach EU-US-Privacy Shield.

Można zapobiec gromadzeniu danych (w tym adresu IP) wygenerowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Zamiast wtyczki do przeglądarki można kliknąć ten link, aby w przyszłości uniknąć gromadzenia danych przez Google Analytics na tej stronie. W tym celu na Państwa urządzeniu będzie przechowywany Plik cookie Opt-Out. W przypadku usunięcia plików cookie, należy ponownie kliknąć ten link.

Jeśli to nie działa, Proszę kliknij tutaj, do wyłączenia z zapisywania za pośrednictwem Google Tag Manager i Google Analytics.

7.2 Centrum Ochrony Danych Google i sprawdzanie prywatności

Szczegóły dotyczące polityki prywatności Google znajdują się pod adresem: https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/
Sprawdzanie prywatności przez Google pod adresem https://myaccount.google.com/privacycheckup pozwala na sprawdzenie ustawień dotyczących ochrony danych i ich ewentualną zmianę.

 

 

7.3 Zastosowanie emarsys Web Extend w celu personalizacji strony internetowej

Do analizy i personalizacji strony używamy plików cookie od naszej partnerskiej spółki Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin, Niemcy. Pozwala to na ochronę naszych uzasadnionych interesów i optymalizację sposobu przedstawienia naszej oferty.

 

8. Reklama za pośrednictwem sieci marketingowych

Facebook Remarketing Pixel

Za pośrednictwem Facebooka (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) reklamujemy tę stronę na platformie Facebook. W tym celu, podczas odwiedzania naszej strony internetowej, na Państwa urządzeniu pojawia się facebookowy plik cookie, występujący pod nazwą CookieID, który umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach. Obszar zainteresowań wynika z rodzaju odwiedzanych stron. Jako użytkownik Facebooka można dezaktywować plik cookie za pomocą tego linku. Można ustawić przeglądarkę tak, aby być informowanym o ustawieniach plików cookie i móc indywidualnie decydować o tym czy akceptujemy je czy też nie dla konkretnych przypadków lub ogólnie. Nieakceptowanie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny.

Google Adwords Remarketing

Google Adwords promuje tę witrynę w wynikach wyszukiwania Google i na stronach internetowych osób trzecich. W tym celu, podczas odwiedzania naszej witryny, na Państwa urządzeniu pojawia się googlowski plik cookie, występujący pod nazwą CookieID, który umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach. Obszar zainteresowań wynika z rodzaju odwiedzanych stron. Można ustawić przeglądarkę tak, aby być informowanym o ustawieniach plików cookie i móc indywidualnie decydować o tym czy akceptujemy je czy też nie dla konkretnych przypadków lub ogólnie. Nieakceptowanie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny.

 

Wykraczające poza ten zakres przetwarzanie będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo względem Google zgodę, na powiązanie Państwa historii przeglądania i instalowania aplikacji zostanie z Państwa kontem Google oraz wykorzystywanie informacje z Państwa konta Google do personalizowania reklam przeglądanych w Internecie. W przypadku, kiedy podczas wizyty na naszej stronie internetowej są Państwo zalogowani na swoim koncie Google, Google wykorzystuje Państwa dane wraz z danymi Google Analytics do tworzenia i definiowania listy odbiorców remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google tymczasowo powiąże Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć poszczególne grupy docelowe.

Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.de). Google LLC ma swoją główną siedzibę w USA i posiada certyfikację EU-US-Privacy Shield (tarcza prywatności) . Tutaj można uzyskać wgląd do aktualnego odpisu certyfikatu. Zgodnie z umową między USA i Komisją Europejską, ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach EU-US-Privacy Shield.

Remarketingowy plik cookie można dezaktywować poprzez kliknięcie tego linku. Ponadto można w Digital Advertising Alliance zasięgnąć więcej informacji na temat plików cookie i dotyczących ich ustawień.

Menedżer Tagów Google

Do zarządzania usługami reklamowymi opartymi na użytkowaniu używamy ponadto Menedżera Tagów Google. Samo narzędzie Tag Manager jest domeną wolną od plików cookie i nie gromadzi danych osobowych. Narzędzie jest raczej odpowiedzialne za uruchamianie innych znaczników, które mogą gromadzić dane (patrz wyżej). Jeśli dokonują Państwo dezaktywacji z poziomu domeny lub plików cookie, to pozostanie ona wiążąca dla wszystkich tagów śledzenia, zaimplementowanych w Menedżerze Tagów Google.

9. Wtyczka mediów społecznościowych

9.1 Wtyczka Video Youtube

Na tej stronie zawarte są treści od zewnętrznych dostawców. Treść ta udostępniana jest przez Google LLC („Oferent“).
Youtube jest obsługiwany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

W przypadku filmów z serwisu Youtube, które występują na naszej witrynie, włączone jest zaawansowane ustawienie prywatności. Oznacza to, że żadna informacja dotycząca odwiedzających witrynę nie jest zbierana i przechowywana na Youtube, za wyjątkiem przypadku, kiedy odwiedzający odtwarza wideo.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez oferetów, a także ich prawa w tym zakresie i ustalanie opcji ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Google http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.“

9.2 Wtyczka Video Vimeo

 Na tej stronie zawarte są treści od zewnętrznych dostawców. Treść ta udostępniana jest przez Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Politykę prywatności Vimeo można znaleźć tutaj.

10. Dodawanie komentarzy

10.1 Dodawanie komentarzy (pod wpisem na blogu)

Dane osobowe są gromadzone, gdy są one dobrowolnie przekazywane w ramach komentarza pod wpisem na blogu. Podane przez Państwa dane będziemy wykorzystywać bez Państwa wyraźnej wyłącznie w celu publikacji komentarza. Państwa adres e-mail nie zostanie opublikowany, a Państwa imię i nazwisko/ nazwa zostanie połączone za pomocą linku z Państwa witryną, pod warunkiem, że zostanie podany adres internetowy strony.

10.2 Dodawanie komentarza (na temat produktów)

Dane osobowe są gromadzone, gdy są one dobrowolnie przekazywane w ramach komentarza do produktu. Podane przez Państwa dane będziemy wykorzystywać bez Państwa wyraźnej wyłącznie w celu publikacji komentarza. Państwa adres e-mail nie zostanie opublikowany, a Państwa imię i nazwisko/ nazwa zostanie połączone za pomocą linku z Państwa witryną, pod warunkiem, że zostanie podany adres internetowy strony.

11. Różne możliwości kontaktu i Państwa prawa

Mają Państwo prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji na temat przechowywanych danych dotyczących Państwa osoby, a także do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, udzielania informacji, poprawiania, blokowania lub usuwania danych oraz cofania przyznanej zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o bezpośredni kontakt drogą mailową na adres: [email protected] lub poprzez dane kontaktowe wskazane w stopce.

Prosimy o wyrozumiałość jeżeli chodzi o potwierdzanie tożsamości w kontekście prośby o udzielenie informacji. W związku z powyższym prosimy o przesłanie nam kopii dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy pocztą. Ponadto przysługuje Państwu prawo odwołania się do odpowiedzialnego organu sprawującego nadzór nad ochroną danych osobowych.

Prawo sprzeciwienia się

Przysługuje Państwu prawo sprzeciwienia się sposobowi przetwarzania Państwa danych osobowych na cele realizacji naszych uzasadnionych interesów. Prawo sprzeciwienia się może zostać wyrażone także ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie ma na celu marketing bezpośredni, to z prawa sprzeciwienia się sposobowi przetwarzania Państwa danych osobowych można skorzystać w dowolnym momencie. Jeżeli przetwarzanie odbywa się w innych celach, to prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych przysługuje jedynie w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, wynikających z sytuacji, w której Państwo się aktualnie znajdują.

Po skorzystaniu z w/w prawa, Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane do celów, którym się Państwo sprzeciwili, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Pańskimi interesami, prawami i wolnościami. Wyjątek ten znajdzie również zastosowanie w przypadku, kiedy przetwarzanie służy dochodzeniu roszczeń prawnych.

Zasada ta nie dotyczy przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego. Wówczas Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Ostatnio oglądane
Rabat 10% teraz dla Ciebie!
Zapisz się teraz na newsletter FAIE bezpłatnie i bez zobowiązań i otrzymaj 10% rabatu!
×