W związku z przebudową centrum logistycznego FAIE mogą wystąpić opóźnienia w dostawie do 14 dni !

30-DNIOWE PRAWO ZWROTU

30-Dniowe prawo do odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo do odstąpienia od tej umowy bez podawania przyczyny w ciągu trzydziestu dni. Termin odstąpienia od umowy wynosi trzydzieści dni od dnia, w którym Państwo lub podana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, przejęła w posiadanie ostatni towar.

W celu skorzystania ze swojego prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas* (FAIE Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Handelsstraße 9, A-4844 Regau, [email protected], faks +43 (0) 7672 716-34formie jednoznacznego oświadczenia (np. pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy

W celu zachowania terminu odstąpienia wystarczy przesłać oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia.

 Koszty odesłania towaru i adresy do odsyłki: 

Z Austrii oraz z pozostałych krajów

FAIE Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsstraße 9
A-4844 Regau
Österreich

 

Z Polski

 

Zwroty FAIE Magazyn - POLSKA 

UWAGA: TYLKO po wypełnieniu formularza zwrotu towaru -można odesłać towar w Polsce. (paczka krajowa). Bezpośrednie koszty odesłania towaru ponosi klient. (do magazynu w Polsce)

W razie pytań prosimy o kontakt: [email protected] 

 

 Formularz zwrotu towaru 

 

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy. Jeśli chcą Państwo odstąpić o umowy, należy wypełnić formularz i odesłać go na adres:
FAIE Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Handelsstraße 9, A-4844 Regau, [email protected], faks +43 (0) 7672 716-34

 • Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/ świadczenia następującej usługi (*)
 • Sporządzono dnia (*)/otrzymano dnia (*)
 •  Imię i nazwisko konsumenta(ów)
 • Adres konsumenta(ów)
 • Podpis konsumenta(ów) (wyłącznie w przypadku informacji na piśmie)
 • Data

 (*) niepotrzebne skreślić

lub wypełnić online:

 FORMULARZ ZWROTU TOWARU - ONLINE 

 

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku UMÓW dotyczących:

 • Towarów opracowanych w oparciu o specyfikacje klienta lub wyraźnie dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
 • Towarów dostarczanych w formie zapieczętowanej i nienadających się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, o ile ich zapieczętowanie zostało usunięte po dostawie.
 • Nagrań dźwiękowych lub nagrań wideo lub oprogramowania komputerowego, dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, o ile ich zapieczętowanie zostało usunięte po dostawie.
 • Towarów, które po dostawie ze względu na swoje właściwości zostały połączone z innymi dobrami.

 

Skutki odstąpienia

Odstąpienie od umowy niesie ze sobą następujące skutki:

Skutki dla FAIE:

Skutki dla użytkownika:

         W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy jesteśmy zobowiązani do zwrotu wszystkich płatności, które otrzymaliśmy od użytkownika, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu wybrania przez użytkownika innego sposobu dostawy niż przez nas oferowana, najtańsza dostawa standardowa), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym wpłynęło do nas oświadczenie użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy.

         Do zwrotu należności wykorzystujemy ten sam środek płatniczy, z którego użytkownik skorzystał przy pierwotnej transakcji, jeśli z użytkownikiem nie uzgodniono wyraźnie inaczej; użytkownik w żadnym wypadku nie ponosi opłat z tytułu tego zwrotu.

        Możemy odmówić zwrotu należności, do czasu otrzymania towaru z powrotem lub otrzymania od użytkownika dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

        Użytkownik jest zobowiązany do odesłania towaru do nas* lub do przekazania go niezwłocznie, w każdym wypadku najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym użytkownik poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie wysłany przed upływem czternastodniowego terminu.

         Ponosimy koszty odesłania towaru. Dotyczy to jednak wyłącznie AustriiNiemiec. Informacja dla klientów z Polski: bezpośrednie koszty odesłania towaru ponosi klient.

         Klient pokrywa koszty ewentualnej utraty wartości towaru jedynie wówczas, gdy utrata wartości wynika z posługiwania z towarem, które nie było konieczne w celu sprawdzenia jego właściwości, cech i sposobu działania.

 

Koszty odesłania towaru i adresy do odsyłki:

 

Z Austrii oraz z pozostałych krajów

FAIE Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsstraße 9
A-4844 Regau
Österreich

Z Polski

FAIE Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsstraße 9
A-4844 Regau
AUSTRIA

Formularz zwrotu towaru 

 

Ważne wskazówki:

 • Należy unikać uszkodzenia i zabrudzenia towaru.
 • W miarę możliwości należy odesłać towar w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i ze wszystkimi elementami opakowania. Użycie oryginalnego opakowania nie jest jednak warunkiem koniecznym do skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

 • W razie potrzeby należy użyć opakowania ochronnego.

 • Jeżeli nie posiadają Państwo oryginalnego opakowania, należy zadbać o odpowiednią ochronę przed uszkodzeniem w transporcie, stosując odpowiednie opakowanie.

 

 

 

Ostatnio oglądane
Rabat 10% teraz dla Ciebie!
Zapisz się teraz na newsletter FAIE bezpłatnie i bez zobowiązań i otrzymaj 10% rabatu!
×